: Szukaj

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

 • Klient może odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin ten liczy się od dnia dostawy Towaru.
 • Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przykładowy formularz oświadczenia znajduje się tutaj.
 • W razie odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru przez Klienta będącego konsumentem powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Produkt należy odesłać na adres siedziby firmy sklepu lub zwrócić bezpośrednio w siedzibie.
 • Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
 • Sklep zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty wysyłki Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym.
 • Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności, zgodnie z treścią Formularza oświadczenia o zwrocie - odstąpieniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 • Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny, aniżeli najtańszy, zwykły sposób wysyłki Towaru przewidziany dla zamówień na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. Poczta Polska, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy najtańszym sposobem wysyłki, a faktycznym kosztem podniesionym przez Klienta.
 • Aby zwrócić produkt, który został zakupiony w sklepie internetowym CrossFit Mjollnir, należy:
  • - Dokładnie zapakować i zabezpieczyć produkt.
  • - Wypełnić formularz zwrotu, który znajdą Państwo pod poniższym linkiem.
  • - Zwracany towar z dołączonym formularzem zwrotu - odstąpienia prosimy o odesłać na adres:
  CrossFit Mjollnir
  ul. Braniborska 70
  53-680 Wrocław

  Oświadczenie o zwrocie – odstąpieniu od umowy mogą Państwo złożyć również w za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklepu internetowego sklep@crossfitmjollnir.com. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.